NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

FMC: TIN VẮN HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM

 

Tháng 6 FMC khởi động giai đoạn tăng tốc, doanh số 14,6 triệu USD, tăng 2 triệu so cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung số liệu khả quan trong 6 tháng đầu năm, sản lượng tôm thành phẩm tiêu thụ là 6.867 tấn, bằng 106.7% so cùng kỳ năm trước; nông sản chế biến tiêu thụ là 803 tấn, bằng 118% so cùng kỳ năm 2018.
Tuy nhiên, đơn giá thấp hơn, doanh số tiêu thụ chung đạt 73,3 triệu USD, bằng đúng 97% so cùng kỳ năm 2018.
Bối cảnh toàn ngành tôm 6 tháng đầu năm giảm doanh số trên hai con số thì doanh số của FMC tuy chưa đạt kế hoạch nhưng vẫn có sự khả quan trong đó.
Mặt khác về hiệu quả sản xuất kinh doanh thì năm nay có sự tiến triển ở cả ba mảng: chế biến tôm, chế biến nông sản và nuôi tôm. Lợi nhuận sẽ tốt hơn năm rồi.