NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

FMC: TS DƯƠNG VĂN QUẢ KHẢO SÁT TRẠI NUÔI TÔM FMC

 

Ngày 18 tháng 6 năm 2019, TS Dương Văn Quả, chuyên ngành vi sinh ở Nhật Bản đã cùng cộng sự đến Trại nuôi tôm FMC khảo sát về tình hình nước thải nuôi tôm.
Hiện nay chưa có tình huống xấu xảy ra nhưng do tới đây vùng nuôi này sẽ mở rộng nuôi thêm gần 100 hecta, nên việc khảo sát rất cần thiết để có giải pháp hữu hiệu xử lý nước thải từ ao nuôi tôm, không để ảnh hưởng môi trường bên ngoài.

ANH 1

 

ANH 2

 

ANH 3