NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

FMC: TIN VẮN HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2019

  

Tháng 5 hoạt động có khởi sắc, bắt đầu giai đoạn tăng trưởng. 5 tháng đầu năm sản lượng tôm chế biến 5.807 tấn, tiêu thụ 5.527 tấn, doanh số 58,6 triệu USD. Cùng kỳ năm trước là 6.202/ 5.273 và 62.1
Từ cuối tháng 5 trại tôm vào giai đoạn thu hoạch, thu hoạch rộ trong tháng 6. Nhìn chung, vụ tôm nuôi chính năm nay tốt, có lãi khá.
Hiện nay FMC đã có nhiều đơn hàng, bảo đảm từ tháng 6 hoạt động tăng trưởng mạnh, khắc phục phần trì trệ các tháng đầu năm để có tăng trưởng dương về sản lượng và doanh số tiêu thụ.