NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

FMC: TIN VẮN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

 

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta diễn ra chiều thứ sáu ngày 5 tháng 4 năm 2019 tại hội trường công ty.
- Có 71 cổ đông có mặt đại diện cho 87 cổ đông, chiếm trên 78% đại diện cổ phiếu.
- Từ Đại hội đã thông tin tình hình diễn biến cung cầu tôm trên thị trường thế giới đầy biến động với thời cơ và thách thức đan xen. Đánh giá năm 2019 mức cung tôm còn tăng, giá tôm sẽ ở mức thấp sẽ gây khó cho người nuôi lẫn việc hoạch định tiêu thụ.

- Có 8 chỉ tiêu đều được thông qua với mức tán thành trên 99%. Trong đó doanh số 185 triệu USD; lợi nhuận ít nhất 180 tỷ đồng; cổ tức 2018 là 20%; cổ tức 2019 giữa mức 20%; nâng vốn điều lệ lên 20% ưu tiên bán cổ đông hiện hữu nhằm huy động vốn mở rộng diện tích nuôi tôm gấp đôi hiện nay; chương trình ESOP 2% vốn điều lệ nhằm động viên lực lượng nòng cốt; thù lao HĐQT và BKS là 950 triệu đồng với mức thưởng 3% nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, 5% cho số vượt kế hoạch.
- Ban điều hành Công ty cũng thông báo quý I/2019 tuy doanh số ở mức khiêm tốn nhưng so toàn ngành thì vẫn ở mức khả quan với lợi nhuận cao hơn cùng kỳ năm 2018; đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hoàn thành tất cả chỉ tiêu ở Đại hội đề ra.

 

 FRONT-DHCDTN-2019

 19HDCDa resize

 

19DHCDc resize