NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

FMC: TIN VẮN HOẠT ĐỘNG QUÝ I NĂM 2019

- Chế biến, tiêu thụ: Tiêu thụ 3.097 tấn tôm thành phẩm các loại, 415  tấn nông sản chế biến các loại. Doanh số chung là 33 triệu USD.  Cùng kỳ năm 2018 là 2.918 tấn tôm, 335 tấn nông sản và doanh số 33,9 triệu USD.

Trong bối cảnh toàn ngành tôm bị sụt giảm doanh số khá lớn đầu năm thì mức tiêu thụ của FMC còn  tính khả quan.

- Nuôi tôm: Vụ chính đã thả 3/4 số ao, sẽ kết thúc đợt thả giống vụ chính giữa tháng 4 này. Số ao đã thả giống phát triển tốt hơn năm rồi.