NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

FMC: TIN VẮN HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2019

 


         Tháng 02/2019 đã tiêu thụ 750 tấn tôm và 125 tấn nông sản thành phẩm, doanh số chung 8,3 triệu USD.
           So cùng kỳ tháng 02/2018 tiêu thụ 508 tấn tôm và 91 tấn nông sản, trị giá 5,4 triệu USD.
           FMC đang tiến hành thả tôm giống, cố gắng trong tháng 3 cơ bản hoàn thành thả giống đợt chính vụ 2019.