NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

FMC : TIN VẮN HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2018

 

      Tháng 11 FMC đã mua tôm nguyên liệu khá nhiều nhằm đáp ứng hợp đồng nên sản lượng tôm thành phẩm đạt 1.937 tấn, tăng 33% so cùng kỳ năm 2017.
      Doanh số tiêu thụ đạt 16,2 triệu USD, tăng 3% so cùng kỳ năm 2017.
      Doanh số chung đến hết tháng 11 đã đạt 106,2% chỉ tiêu kế hoạch năm. Lợi nhuận đến hết tháng 11 đạt trên 180 tỷ đồng.
      Trại tôm đang thu hoạch, còn 54 ao tôm lớn, dự kiến sẽ thu hoàn tất trong tháng 12 để chuẩn bị cải tạo ao cho vụ nuôi 2019.
      FMC đang tìm quỹ đất mở rộng nuôi các năm về sau.