NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

FMC: TIN VẮN HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2018

   Tháng 10 đạt sản lượng tôm chế biến là 1.644 tấn và doanh số 16.6 triệu USD.
   Từ đầu năm tài chánh đến nay, so cùng kỳ năm trước cho thấy sản lượng tăng 9.5% và doanh số tăng 15.2%.
   So chỉ tiêu kế hoạch đạt 97% về sản lượng và 99,4% về doanh số. Còn 2 tháng là kết thúc năm tài chánh 2018, khả năng năm nay sẽ hoàn thành vượt mức đề ra trên 10%.
   Theo thông tin từ Vasep, trong 9 tháng đầu năm doanh số xuất khẩu tôm giảm hơn 4% so năm rồi. Như vậy, hoạt động FMC có tốt hơn so tình hình chung toàn ngành.