NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

FMC: TIN VẮN HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2018

      Đây là tin vui đến với cổ đông và toàn bộ thành viên FMC, tháng 9/2018 có doanh số cao nhất kể từ lúc thành lập FMC, trên 18 triệu USD.

 

      Kết quả đến hết tháng 9, sản lượng tôm chế biến là 17.200 tấn, bằng 90,5% kế hoạch năm. Doanh số là 169 triệu USD, bằng 88,9% kế hoạch năm. Riêng lợi nhuận hoàn thành ở cuối tháng 9, vượt kế hoạch 3 tháng. Khả năng năm nay lợi nhuận vượt chỉ tiêu kế hoạch từ 40 – 50%.

      Tôm nuôi: Đã thu hoạch vụ I, đã thả nuôi vụ II khoảng 100 ao.