NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

DOC CÔNG BỐ MỨC THUẾ CUỐI CÙNG CHO POR12

      Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa thông báo mức thuế cuối cùng của đợt xem xét hành chánh lần thứ 12 (POR12) nhằm niên độ bán hàng 2016 (lấy tròn) vụ kiện chống bán phá giá tôm vào thị trường Hoa Kỳ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Sao Ta) là 4,58%.

       Do Sao Ta là bị đơn bắt buộc duy nhất của đợt xem xét hành chánh này, mức thuế này áp dụng cho hơn 30 doanh nghiệp tôm Việt Nam còn lại là bị đơn của vụ kiện.

      Được biết mức thuế sơ bộ của POR12 là 25,76%. Giải thích cho mức thuế này, Ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT Sao Ta cho rằng khi qua Sao Ta thẩm tra, phái đoàn DOC đã nhận được đầy đủ tất cả những thông tin yêu cầu và DOC đã xem xét chu đáo, khách quan các thông tin trung thực và hợp lý mà Sao Ta cung ứng. Ông cũng cho biết mức thuế này nằm trong dự liệu, nguyên nhân chính của nó là giá trị thay thế sử dụng không còn phù hợp. Nguyên trước đây các doanh nghiệp tôm mua và chế biến phần lớn là tôm sú và nhận giá trị thay thế từ tôm sú Bangladesh. Nhưng hiện nay ở Việt Nam tôm thẻ chân trắng là phổ biến và giá thấp hơn tôm sú. Tuy nhiên, mức thuế này có chút cải thiện so mức thuế POR11 là 4,78%. Doanh nghiệp tôm Việt Nam nào bán tôm vào Hoa Kỳ theo giá DDP đã đặt cọc tiền thuế theo mức 4,78% có thể thanh khoản, thu hồi được một khoản tiền, tuy không lớn.
       Hướng tới ở POR13 mà Sao Ta tiếp tục là bị đơn bắt buộc, đã dự liệu như nói trên Hiệp hội Chế biến Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP) đã tập họp các bị đơn vụ kiện hợp tác với nhau để nhờ luật sư tư vấn tìm giá trị thay thế mới là tôm thẻ cho phù hợp thực tế. Mà tôm thẻ rất phổ biến, không khó tìm số liệu. Nếu giá trị thay thế mới được áp dụng, chắc chắn mức thuế ở POR13 sẽ hết sức thấp, thậm chí là 0%. Hiện nay Sao Ta đã cung ứng tới DOC tất cả dữ liệu mà DOC yêu cầu cho POR13.
        Ông Lực cũng cho biết, để cải thiện từ mức thuế sơ bộ trên 25% xuống còn dưới 5%, là nhờ DOC đã khách quan xem xét đầy đủ các thông tin DOC nhận được khi qua Sao Ta thẩm tra sổ sách và cơ sở vật chất; nhờ vào hãng luật tư vấn đã tích cực với trách nhiệm của mình; nhờ VASEP đã thống nhất trong nội bộ để có các giải trình hợp lý kịp thời cũng như các đối sách mang tính chất bền vững lâu dài và nhất là đội ngũ nhân viên Sao Ta đã vất vả trong thời gian dài để thống kê số liệu kịp thời, đáp ứng đòi hỏi từ DOC. Và cơ bản là mức thuế này là một sự thành công bước đầu, các doanh nghiệp tôm Việt Nam an tâm đẩy mạnh bán hàng vào Hoa Kỳ, nhất là tới đây là giai đoạn tập trung mua hàng từ các nhà nhập khẩu Hoa Kỳ. Tất cả nguồn lực sẽ tập trung vào POR13 và gần như chắc chắn mức thuế ở POR13 (niên độ bán hàng 2017, lấy tròn) sẽ được cải thiện triệt để.