NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

FMC: TIN VẮN HOẠT ĐỘNG THÁNG 7/2018

          Chế biến 1.773 tấn tôm thành phẩm các loại. Cùng kỳ năm trước là 1.792 tấn.

         Doanh số 13,7 triệu USD, thấp hơn cùng kỳ năm trước 17,7 triệu USD. Một lý do chủ yếu là cỡ tôm nhỏ hơn, đơn giá thấp hơn và mặt bằng giá thế giới thấp hơn năm rồi.
         Nuôi tôm: Đã thu hoạch 89 ao trong số 156 ao thả giống đợt 1 (vụ I), đạt sản lượng 584 tấn. Số còn lại thu trong tháng 8. Riêng số ao thả giống đợt 2 là 88 ao sẽ thu hoạch đầu quý 4. Các ao thu hoạch xong sẽ được cải tạo thả giống vụ II. Nhìn chung việc nuôi tôm đạt kết quả khả quan như mong đợi về sản lượng.