NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA FMC

       Tháng qua, FMC nhận được nhiều quan tâm từ cổ đông khi có thông tin giá cả tôm trong nước và thế giới giảm khá mạnh. Điều đó tác động ra sao tới hoạt động FMC?

 

       FMC đã kịp thời giải thích với những quan tâm này, nay xin một lần nữa thông tin nhằm tạo sự yên lòng tới các cổ đông đã gắn bó với mình. Giá tôm thế giới và trong nước hai tháng qua giảm mạnh xuất phát từ một số nước có điều kiện nuôi tôm đã phát triển mạnh ưu thế của mình. Mức cung tôm tăng khá khiến giá tôm giảm. Việt Nam trong hoàn cảnh đó. FMC có hệ thống thị trường, khách hàng thuộc hạng cao, giá cả tuy biến động nhưng những mặt hàng giá trị gia tăng thì mức giảm nhẹ hơn. Như vậy khó khăn đã trở thành chút ưu thế đối với FMC. FMC chỉ chính thức nêu lên việc này sau khi đã có kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018. Mức lãi của giai đoạn này là 86 tỷ so với 65 tỷ của mức lãi cùng kỳ năm 2017.

      Mặt khác, vụ nuôi I của FMC đang vào giai đoạn thu hoạch với kết quả hết sức tốt. Tuy nhiên, lợi nhuận có giảm do giá tôm tươi đang thấp. Kết quả vụ nuôi sẽ phản ảnh ở kết quả kinh doanh quý 3/2018.

       Về tình hình sắp tới, khả năng giá tôm trong nước sẽ có cải thiện nhẹ, bởi tới giai đoạn các nhà máy chế biến có nhu cầu cao hơn cho các đơn hàng giao đến cuối năm.

      Nếu không có những bất thường, năm 2018 là năm FMC có kết quả kinh doanh tốt nhất trong 22 năm hoạt động của mình.