NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

FMC: TIN VẮN HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

FMC: Tin vắn hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 

- Chế biến: 7.787 tấn tôm đông lạnh các loại, bằng 118,7% so cùng kỳ 2017.

- Tiêu thụ: 76,6 triệu USD, bằng 125,1% so cùng kỳ 2017.
- Nuôi tôm: Đang tiến hành thu hoạch với các ao thả trong tháng 4 vừa qua. Việc thu hoạch cuốn chiếu như lịch thả giống. Kết quả nuôi rất khả quan. Do thời tiết ảnh hưởng, từ ngày 3/7 sẽ thả nuôi 88 ao làm mới.
Nhìn chung 6 tháng đầu năm nay các mặt hoạt động đều khởi sắc, có tăng trưởng và hiệu quả tốt.