TIN SAO TA

tin-sao-ta-a

 

FMC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

 

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên 2018 của Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta được tổ chức thành công vào ngày 23/03/2018.

Kính mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018;

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018;

- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2018.

 

Trân trọng thông báo.

 

Sản phẩm mới

NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

 THỐNG KÊ

 
Hôm nay :197
Tổng :341972