NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

DIỄN TIẾN MỨC THUẾ SƠ BỘ POR12

 

        Một ngày sau công bố của DOC, luật sư đã tiếp cận cách tính toán mức thuế của DOC và tìm thấy DOC đã sử dụng nhầm số liệu. Sử dụng đúng các dữ liệu, mức thuế chỉ là 1.19%, so mức thuế hiện nay là 4.78% đã có sự cải thiện đáng kể. DOC sẽ xử lý tình huống này ở phán quyết cuối cùng.

        Đây là tin vui cho cộng đồng người nuôi và chế biến tôm Việt Nam.