TIN SAO TA

tin-sao-ta-a

 

FMC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

 

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên 2017 của Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta được tổ chức thành công vào ngày 13/01/2017.

Kính mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017;

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2017;

- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2017;

- Tờ trình các vấn đề liên quan tại ĐHĐCĐ thường niên 2017.

 

Trân trọng thông báo.

 

 

Sản phẩm mới

NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

 THỐNG KÊ

 
Hôm nay :231
Tổng :331006