TIN SAO TA

tin-sao-ta-a

 

FMC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta được tổ chức thành công vào chiều ngày 22/4/2016.

Kính mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây:

 

Xem tiếp...

FMC: Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016

 

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 của Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta, mời quý cổ đông xem tại đây.

 

FMC: Báo cáo thường niên 2015

Xem tiếp...

FMC: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

Xem tiếp...

FMC: Thông báo và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

0.THONG BAO MOI HOP DH 2016 DANG WEB-001      

      Quý Cổ đông vui lòng tải các tại liệu Đại hội tại đây:

Xem tiếp...

FMC: TIN VẮN HOẠT ĐỘNG QUÝ I NĂM 2016

 

Xem tiếp...

FMC: Nghị quyết của HĐQT về việc phân phối cổ phiếu chưa bán hết

NGHI QUYET 02.16-0011

NGHI QUYET 02.16-0022

FMC: TIN VẮN HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2016

 

Xem tiếp...

Sản phẩm mới

NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

 THỐNG KÊ

 
Hôm nay :202
Tổng :341977