TIN SAO TA

tin-sao-ta-a

 

FMC: Báo cáo thường niên 2016 và Báo cáo tài chính kiểm toán 2016

 

Báo cáo thường niên 2016 (xem tại đây) và Báo cáo tài chính 2016 (xem tại đây) của Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC).

Trân trọng thông báo. 

FMC: TIN VẮN HOẠT ĐỘNG QUÝ IV/2016

     Quý IV/2016 nhằm quý I của năm tài chánh 2017 FMC.
     Tổng sản lượng tôm chế biến đạt 3.584 tấn, bằng 103,2% so cùng kỳ năm 2015.
     Doanh số tiêu thụ đạt 36,8 triệu USD, bằng 104% so cùng kỳ năm 2015.
     Như vậy, trong khó khăn về khan hiếm tôm nguyên liệu ở cuối năm, FMC vẫn có mức tăng trưởng về sản lượng lẫn doanh số. Đây cũng là niềm vui bước qua năm tài chánh 2017 của mình.

FMC Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

0.THONG BAO MOI HOP DH 2016 DANG WEB - page 1

Quý Cổ đông vui lòng tải các tại liệu Đại hội tại đây:

 1. Thư mời họp                                                               Download
 2. Giấy ủy quyền dự họp                                                Download
 3. Chương trình họp                                                       Download
 4. Quy chế Đại hội                                                         Download
 5. Báo cáo Ban Tổng giám đốc                                      Download      
 6. Báo cáo hoạt động của HĐQT                                   Download      
 7. Báo cáo Tài chính kiểm toán                                     Download
 8. Dự thảo phương án phân phối lợi nhuận                    Download
 9. Báo cáo của Ban Kiểm soát                                       Download
 10. Thể lệ biểu quyết                                                     Download
 11. Phiếu biểu quyết các chỉ tiêu                                   Download

 

FMC: TIN VẮN HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2016

 

         Quý cuối năm nay tình hình nguyên liệu không khả quan, do vụ nuôi cuối năm ở ĐBSCL bị mưa dầm và dịch bệnh bùng phát nên sản lượng thu hoạch giảm sụt đáng kể.
         FMC đã chế biến được 1.140 tấn tôm đông lạnh các loại và doanh số đạt 11,7 triệu USD. Số liệu tháng 11 năm 2015 là 1.116 tấn và 11,8 triệu USD.

 

FMC: Nghị quyết HĐQT v/v tạm ứng cổ tức năm 2016

 

04112016 NQ 06 HDQT 2016

FMC: TIN VẮN HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2016

- Đây là tháng đầu tiên của năm tài chánh 2017 (1/10/2016-30/9/2017).
- Chế biến 1.510 tấn tôm đông lạnh thành phẩm các loại, doanh số đạt 13,6 triệu USD.
- Số liệu cùng kỳ năm trước là 1.203 tấn và 13,7 triệu USD.

FMC: TIN VẮN HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

FMC: TIN VẮN HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
- Sản lượng tôm thành phẩm: 10.189 tấn, bằng 115,4% so cùng kỳ năm 2015.
- Sản lượng tôm tiêu thụ: 9.314 tấn, bằng 116,4% so cùng kỳ năm 2015.
- Doanh số tiêu thụ chung: 101 triệu USD, bằng 105,3% so cùng kỳ năm 2015, bằng 101% chỉ tiêu kế hoạch 2016.
Năm tài chánh 2016 chỉ 9 tháng đầu năm 2016. Như vậy, đã kết thúc hoạt động năm 2016. Năm nay việc nuôi tôm, chế biến tôm, chế biến nông sản đều có lãi.
Số liệu ban đầu, FMC hoàn tất chỉ tiêu sản lượng và doanh số. Theo kết quả sơ bộ, việc kinh doanh khá tốt, khả năng cũng hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận.

Sản phẩm mới

NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

 THỐNG KÊ

 
Hôm nay :110
Tổng :271408