TIN SAO TA

tin-sao-ta-a

 

FMC: Thông báo chấp thuận gia hạn thời gian ĐHĐCĐ thường niên 2018

CV240.2017

GIA HAN DHCD 2018

FMC: Nghị quyết của HĐQT v/v việc chấp nhận đề nghị chào mua công khai cổ phiếu FMC của PAN FARM

CV 224  225 split 1

 

 

CV 224  225 split 2

Tài liệu kèm theo:

Biên bản tổng hợp ý kiến và ý kiến từng thành viên HĐQT xem tại đây 

FMC: Thông báo nhận được hồ sơ chào mua công khai của Công ty Cổ phần PAN FARM

04122017 CV 223 thong bao chao mua cong khai cua PAN split 1

Tài liệu đính kèm/Attachment: xem tại đây/download

- Thông báo chào mua công khai

- Announcement of public takeover bid

 

FMC: TIN VẮN HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2017

 
Hoạt động tháng 11/2017:
- Chế biến tôm là 1.390 tấn, so tháng 11/2016 là 1.237 tấn.
- Doanh số tiêu thụ chung là 15,7 triệu USD. Cùng kỳ năm 2016 là 11,7 triệu USD.
- Tôm nuôi vụ II đã 60 ngày tuổi, vào giai đoạn an toàn, phát triển khá ổn định.

FMC: Thông báo tạm hoãn việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017

06112017 thong bao tam hoan co tuc lan 2-2017

FMC: TIN VẮN HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2017

 
FMC: TIN VẮN HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2017
- Chế biến tôm là 1.861 tấn, so cùng kỳ năm 2016 là 1.407 tấn
- Doanh số: 17,6 triệu USD, so cùng kỳ năm 2016 là 13,6 triệu
- Nuôi tôm: Đã thả nuôi trên 130 ao tôm, đạt một tháng tuổi, đang ổn định.
- Nhà đầu tư lớn nhất của FMC vừa công bố bán toàn bộ cổ phiếu FMC đang giữ cho đối tác khác.

FMC: Nghị quyết HĐQT cho kế hoạch năm 2018

10102017 NQ06.HDQT17-001

10102017 NQ06.HDQT17-002

Sản phẩm mới

NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

 THỐNG KÊ

 
Hôm nay :219
Tổng :341994