NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

FMC: TIN VẮN HOẠT ĐỘNG QUÝ 1/2018

Sản xuất tôm: 3.449 tấn so cùng kỳ năm 2017 là 2.369 tấn, đạt 145,6%.
Doanh số: 34 triệu USD, so cùng kỳ năm 2017 là 23,4 triệu USD, đạt 145,3%.
Nhìn chung sản lượng chế biến và doanh thu tăng mạnh từ đầu năm do có dự trữ nguyên liệu và ký trước một số hợp đồng.
Dự kiến từ đầu tháng 4 sẽ tiến hành thả tôm nuôi và có thể kéo dài qua tháng 5 mới dứt điểm. Nhìn chung năm nay thời tiết ổn để tôm phát triển.

FMC: Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 14

 

Kính gửi Quý cổ đông,

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta sửa đổi bổ sung lần thứ 14,

xem tại đây.

Trân trọng thông báo.

 

 

FMC : TIN VẮN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

 
     - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của FMC đã diễn ra chiều thứ sáu ngày 23/3/2018 trong khuôn viên Công ty.
     - Đại hội có khoảng 70 người tham dự, đủ tỉ lệ theo quy định để tiến hành Đại hội và diễn ra trong 4 giờ đồng hồ với kết quả khả quan.
      - Đại hội đã bầu mới hai thành viên HĐQT và một thành viên Ban Kiểm soát.
     - Phó TGĐ thứ I Phạm Hoàng Việt sẽ đảm nhận chức Tổng giám đốc từ 1/4/2018. Ông Hồ Quốc Lực tiếp tục vai trò Chủ tịch HĐQT.
 
2942B6728FD69936C58A07BCDEE06E7D5F939D3AD1BA5412BFpimgpsh fullsize distr 
 
4B966B9FCC9A834E011546142A03355FF5FEABBD16F82F1F72pimgpsh fullsize distr
 
DH3