NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

Kết quả mua cổ phiếu quỹ của FMC

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Fimex VN) thông báo kết quả mua cổ phiếu quỹ như sau:
 
     ·        Mã chứng khoán                    :  FMC
·        Mệnh giá                                : 10.000 đồng / cổ phiếu
·        Số lượng đăng ký mua lại        : 300.000 cổ phiếu
·        Số lượng đã thực hiện             : 300.000 cổ phiếu
·        Thời gian thực hiện: từ ngày 16/05/2008 đến ngày 04/08/2008
·        Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có : 302.470 cổ phiếu.

Kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2008

Xem tiếp...

Nội dung họp Hội Đồng quản trị phiên 3/2008

Thời gian :            15/07/2008
Hiện diện :           6/7 thành viên HĐQT  

I/ Nhận định tình hình 6 tháng đầu năm 2008 :

-         Không lường hết được tác hại của khủng hoảng kinh tế toàn cầu và diễn biến lạm phát trong nước nên rất thụ động khi diễn biến tỷ giá bất lợi ( giảm còn 15.500 Đ/USD ) cuối quý 1 đầu quý 2 , và việc tôm thị trường thế giới liên tục giảm giá tiêu thụ , khách hàng lại quan tâm nhiều ở tôm thẻ chân trắng vốn không phải là thế mạnh của Việt Nam .

Xem tiếp...