NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2008

Xem tiếp...

Hoạt động quí 1 năm 2009

Do tình hình tôm nguyên liệu năm 2009 rất khó khăn đã được dự báo từ trước, tháng 3 này FMC chỉ đạt sản lượng tôm thành phẩm 220 tấn bằng 54,6% so năm trước. Sự sụt giảm này kéo doanh số quí 1 năm 2009 chỉ đạt gần 7 triệu USD, bằng 72,6% so cùng kỳ 2008.
         Tuy nhiên từ những ngày đầu tháng 4 này đã có nhiều tín hiệu lạc quan đáng kể. Tôm nguyên liệu đã có nhiều hơn do tôm quãng canh nhiều nơi đã bắt đầu thu họach. Việc triển khai đầu tư vùng sản xuất nguyên liệu nông sản đã có kết quả khả quan hơn.
FIMEX VN

Thư ngỏ của Chủ Tịch Hội Quản Trị

Thư ngõ tới các khách hàng, nhà đầu tư

                Các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản đi vào hoạt động năm 2009 với đầy khó khăn như thị trường tiêu thụ thu hẹp, giá cả sụt giảm lớn, khả năng thanh toán của khách hàng nước ngoài bị hạn chế…góp phần dẫn đến ngư dân không an tâm nuôi thủy sản làm nguyên liệu chế biến vì giá cả bấp bênh, rủi ro thua lỗ cao khiến khó chồng thêm khó.

Xem tiếp...