Nobashi Raw
cooked Breaded item
Vegetables seafood in general
Pre-fried shrimp  
Cooked

Chế biến tại xưởng FM, Nhà máy STSF và Nhà máy Tin An