Text-tam-nhin-su-menh

Sứ mệnh

           Là doanh nghiệp trong ngành chế biến thực phẩm nông thủy sản, việc đáp ứng yêu cầu, nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như sự ngon bổ của sản phẩm luôn là nhiệm vụ hàng đầu, xuyêt suốt quá trình hoạt động. Từ đó, sứ mệnh của công ty là đem lại sự yên tâm, sự lợi ích, sự hài lòng ngày càng tốt hơn tới người tiêu dùng.

   
       
   

Tầm nhìn

           Tạo thêm nguồn thực phẩm nông thủy sản đa dạng chủng loại, bổ dưỡng cao; tăng sự phong phú hương vị cuộc sống; góp phần đưa sự cảm thụ của người tiêu dùng thêm nhiều cảm xúc và tinh tế.

 

   
 

 

Triết lý kinh doanh

fimexvn-them phong phu huong vi cuoc song

 

fimexvn-Enrich-the-savor-of-life

 

   
   

Giá trị cốt lõi

Chất lượng – Trách nhiệm – Đạo đức – Chia sẻ.

 

- Chất lượng: Thành viên Sao Ta luôn coi an toàn và nâng cao chất lượng sản phẩm mình làm ra là công việc cao nhất.
- Trách nhiệm: Thành viên Sao Ta luôn coi trọng ý thức trách nhiệm trong nội bộ, với khách hàng và ngoài xã hội; ý thức gìn giữ môi trường.
- Đạo đức: Sao Ta luôn chấp hành nghiêm luật pháp, tôn trọng và thực thi quyền lợi chính đáng người lao động và ý thức việc phát triển bền vững.
- Chia sẻ: Sao Ta luôn quan tâm chăm lo, cải thiện cuộc sống người lao động và chia sẻ phúc lợi xã hội.

 

   
       
   

Chiến lược phát triển

       Nâng cao sự chủ động nguyên liệu sạch; xác định mặt hàng chiến lược từng giai đoạn và hoàn thiện cơ sở vật chất cho các mặt hàng này trên cơ sở nhu cầu thị trường và thế mạnh của công ty, của địa phương; lấy vệ sinh an toàn thực phẩm là tiêu chí hàng đầu để dẫn dắt các hành động còn lại; lấy chất lượng sản phẩm làm tiêu chí cao nhất để phấn đấu nhằm tăng uy tín thương hiệu, tăng sức cạnh tranh ở tất cả thị trường thâm nhập, chủ yếu là các hệ thống phân phối cấp cao. Chú trọng chăm lo người lao động. Xây dựng, củng cố các giá trị cốt lõi văn hóa doanh nghiệp; giữ vững đạo đức kinh doanh; chủ động từng bước xây dựng thương hiệu hai sản phẩm tôm và nông sản; chú trọng bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và chia sẻ với cộng đồng, xã hội. Có những chính sách mạnh mẽ hơn giữ chân, thu hút người có năng lực cao và khuyến khích họ tích cực hơn nữa trong công việc.

   
       
   

Mục tiêu

  • Mục tiêu chiến lược: Góp phần ngày càng đáng kể trong chuỗi giá trị tạo ra nguồn thực phẩm ngon, bổ dưỡng; tác động kích thích các khâu có liên quan như nuôi, gieo trồng, khai thác, bảo quản sau thu hoạch, dịch vụ… làm tăng việc làm, tăng của cải xã hội. Giữ vững uy tín thương hiệu, chất lượng sản phẩm, mở rộng sản xuất chiều rộng lẫn chiều sâu, mở rộng chủng loại sản phẩm với giá cạnh tranh.
  • Mục tiêu cụ thể:
  • * Địa chỉ tin cậy, yêu chuộng của người tiêu dùng.
    * Bảo tồn và phát triền nguồn vốn trên nền tảng đạt tỉ suất lợi nhuận khoảng 4% doanh thu.
    * Tăng trưởng trung bình 10% năm.
    * Trong Top 3 những nhà xuất khẩu tôm Việt lớn nhất.

   
 

 

 Logo

 

LOGO-FIMEXVN

 

FONT-FIMEXVN

 

 

   
   
  • Màu sắc: Màu xanh biển, là ngành nghề gắn liền với nước.
  • Kết cấu: Hình vuông tròn hòa hợp. Vuông tròn biểu tượng đất trời, âm dương. Ý nghĩa là hoạt động trên nền tảng thuận theo lẽ tự nhiên; hướng tới sự bền vững, điều tốt đẹp và trường tồn.