GIỚI THIỆU

NHÂN SỰ VÀ NĂNG LỰC CHẾ BIẾN

1. Nhân sự :
Tổng lao động đến 30/06/2012 khoảng 2.500 người. Trong đó:
- Đại học, cao đẳng                 :          64
- Trung học chuyên nghiệp      :          45
- Công nhân nghề                   :     2.000
- Lao động phổ thông             :        400


2 . Năng lực chế biến:
 Hiện nay FMC có 6 xưởng chế biến gồm :
- Xưởng 1    : chế biến hàng block
- Xưởng 2,3 : chế biến hàng tinh chế
- Xưởng 4    : chế biến hàng IQF
- Xưởng 5    : chế biến hàng tinh chế
- Xưởng 6    : chế biến hàng tẩm bột
Công suất chế biến : 50 tấn thành phẩm/ngày
- Nhà máy thực phẩm An San : công suất chế biến nông sản 10 tấn thành phẩm/ngày.

Sản phẩm mới

NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

 THỐNG KÊ

 
Hôm nay :212
Tổng :341987