GIỚI THIỆU

BAN LÃNH ĐẠO

Hội đồng quản trị:
Chủ tịch      : Ông Hồ Quốc Lực- Sinh 1956, Tiến sĩ kinh tế, quê quán Sóc Trăng
Phó Chủ tịch: Bà Nguyễn Thị Trà My - Sinh 1970, Thạc sỹ QTKD, quê quán Phú Thọ
Ủy viên   : Ông Phạm Hoàng Việt- Sinh 1964, Cử nhân kinh tế, quê quán Cần Thơ
Ủy viên   : Ông Tô Minh Chẳng- Sinh 1970, Cử nhân kinh tế, quê quán Sóc Trăng
Ủy viên   : Ông Đặng Kiết Tường - Sinh 1959, Cử nhân kinh tế, quê quán Bến Tre

Ban Kiểm soát:

Trưởng ban : Ông Nguyễn Văn Nguyên - Sinh 1978, Cử nhân kế toán, quê quán Phú Yên

Ủy viên        : Ông Chung Thanh Tâm - Sinh 1963, Cử nhân kinh tế, quê quán Sóc Trăng

Ủy viên        : Ông Triệu Tương Long - Sinh 1980, Kỹ sư chế biến thuỷ sản, quê quán Sóc Trăng

Ban Tổng Giám đốc:
Ông Phạm Hoàng Việt             Tổng Giám đốc
Bà Dương Ngọc Kim                Phó Tổng Giám đốc 
Ông Mã Ích Hưng                    Phó Tổng giám đốc
Ông Đinh Văn Thới                  Phó Tổng giám đốc
Ông Hoàng Thanh Vũ              Phó Tổng giám đốc

 

Sản phẩm mới

NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

 THỐNG KÊ

 
Hôm nay :206
Tổng :330981