TIN SAO TA

tin-sao-ta-a

 

FMC Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

0.THONG BAO MOI HOP DH 2016 DANG WEB - page 1

Quý Cổ đông vui lòng tải các tại liệu Đại hội tại đây:

 1. Thư mời họp                                                               Download
 2. Giấy ủy quyền dự họp                                                Download
 3. Chương trình họp                                                       Download
 4. Quy chế Đại hội                                                         Download
 5. Báo cáo Ban Tổng giám đốc                                      Download      
 6. Báo cáo hoạt động của HĐQT                                   Download      
 7. Báo cáo Tài chính kiểm toán                                     Download
 8. Dự thảo phương án phân phối lợi nhuận                    Download
 9. Báo cáo của Ban Kiểm soát                                       Download
 10. Thể lệ biểu quyết                                                     Download
 11. Phiếu biểu quyết các chỉ tiêu                                   Download

 

Sản phẩm mới

NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

 THỐNG KÊ

 
Hôm nay :23
Tổng :278269