TIN SAO TA

tin-sao-ta-a

 

FMC: Tin vắn hoạt động tháng 5/2016

Tháng 5 nắng nóng, nguyên liệu ít và thương lái Trung Quốc tranh mua, đẩy giá tôm nguyên liệu lên cao.
- Sản lượng tôm chế biến: 1.007 tấn, cùng kỳ là 1.010 tấn.
- Giá trị tiêu thụ: 10,6 triệu USD, cùng kỳ là 11 triệu USD.
- Tôm nuôi: Đã thả cơ bản, đến nay khoảng 40 ngày tuổi, nhìn chung phát triển tốt.

FMC: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung lần thứ 06

 

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM (CNVSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 06 số 43/2006/GCNCP-VSD-6 ngày 29/4/2016 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:

Xem tiếp...

FMC: Tin vắn hoạt động tháng 4/2016

    

Xem tiếp...

FMC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta được tổ chức thành công vào chiều ngày 22/4/2016.

Kính mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây:

 

Xem tiếp...

FMC: Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016

 

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 của Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta, mời quý cổ đông xem tại đây.

 

FMC: Báo cáo thường niên 2015

Xem tiếp...

FMC: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

Xem tiếp...

Sản phẩm mới

NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

 THỐNG KÊ

 
Hôm nay :37
Tổng :195572