GIỚI THIỆU

BAN LÃNH ĐẠO

Hội đồng quản trị:
Chủ tịch      : Ông Hồ Quốc Lực- Sinh 1956, Tiến sĩ kinh tế, quê quán Sóc Trăng
Phó Chủ tịch: Ông Hà Việt Thắng - Sinh 1978, Kỹ sư Công nghiệp, quê quán Thừa Thiên - Huế
Ủy viên   : Ông Phạm Hoàng Việt- Sinh 1964, Cử nhân kinh tế, quê quán Cần Thơ
Ủy viên   : Ông Tô Minh Chẳng- Sinh 1970, Cử nhân kinh tế, quê quán Sóc Trăng
Ủy viên   : Ông Mã Ích Hưng - Sinh 1970, Cử nhân kinh tế, quê quán Sóc Trăng

Ban Kiểm soát:
Trưởng ban  : Ông Chung Thanh Tâm- Sinh 1963, Cử nhân kinh tế, quê quán Sóc Trăng
Ủy viên        : Ông Hoàng Thanh Vũ- Sinh 1978, Kỹ sư chế biến thuỷ sản, quê quán Bến Tre
Ủy viên        : Ông Nguyễn Thanh Tùng - Sinh 1983, Cử nhân kinh tế, quê quán Hà Nội


Ban Tổng Giám đốc:
Ông Hồ Quốc Lực                  Tổng Giám đốc
Bà Dương Ngọc Kim               Phó Tổng Giám đốc
Ông Phạm Hoàng Việt            Phó Tổng giám đốc       
Ông Mã Ích Hưng                   Phó Tổng giám đốc
Ông Đinh Văn Thới                 Phó Tổng giám đốc
Ông Hoàng Thanh Vũ              Phó Tổng giám đốc

 

Sản phẩm mới

NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI
RAW
HO CENTRAL PEELED BT
COOKED
COOKED PDTO VANNAMEI
PRE-FRIED SHRIMP
FRITTER VANNAMEI
VEGETABLES
GINGER
VEGETABLES
BÍ NHẬT
NOBASHI
NOBASHI VANNAMEI

 THỐNG KÊ

 
Hôm nay :314
Tổng :262667